پرتال اقساط

جهت ورود به "پرتال اقساط "  OTP توکن سخت افرازی گواهی امضاء دیجیتال USB دومنظوره اختصاصی و دریافتی  از سامانه ارمغان را به کامپیوتر یا موبایل خود با کابل OTG متصل نمایید.


موردی برای نمایش وجود ندارد.